„Strašná lož, mýtus romantickej lásky v podstate hovorí, že každému mladému mužovi na svete je vopred "súdená" nejaká mladá žena a naopak. Naviac nám našepkáva, že každému mužovi "hviezdy určili" len jednu ženu a každej žene jediného muža. Keď sa stretneme s osobou, ktorá je nám súdená, poznáme to podľa toho, že sa zamilujeme.“

— Morgan Scott Peck

Morgan Scott Peck foto
Morgan Scott Peck82
americký psychiater 1936 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Sigmund Freud foto

„Žena by mala muža zmäkčiť, ale nie oslabiť ho.“

— Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Reklama
George Santayana foto

„Keď žena miluje, zostáva mužovi verná aj vtedy, keď ho nenávidí a podvádza.“

— George Santayana španielsko-americký filozof 20.storočia spájaný s pragmatizmom 1863 - 1952

Peter Altenberg foto
Helen Rowland foto
Joseph Heller foto
Karl Heinrich Waggerl foto
Reklama
Gaius Julius Caesar foto
Coco Chanel foto
François de La  Rochefoucauld foto
Reklama
Oscar Wilde foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Albert Einstein foto

„Ženy sú múdrejšie ako muži; muži sú hlúpy.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Ďalší