Späť

Histórie


15. apríl 2020 19:05

Najistejší spôsob na získanie bohatstva je jasne ukázať ľuďom, že je v ich záujme podporovať váš záujem.

—  Blaise Pascal