Späť

Histórie


15. apríl 2020 16:52

Človek, ktorý bol stvorený na boží obraz, sa stáva skutočne sám sebou, keď prekonáva vlastný egoizmus, prekračuje sám seba, obracia sa k iným a delí sa s darmi, ktoré dostal. Sv.

—  Sv. Vincent Pallotti