Späť

Histórie


15. apríl 2020 12:55

Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. Vedomosti sú obmedzené, predstavivosť však obopína zemeguľu.

—  Albert Einstein