Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:11

Nie je dôležité to, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme. Robme malé veci s veľkou láskou.

—  Matka Tereza