Späť

Histórie


15. apríl 2020 12:25

Ježiš je slovo, ktorým chcem hovoriť, pravda, ktorú chcem hlásať, cesta, ktorou chcem kráčať, svetlo, ktoré chcem zapáliť, láska, ktorú chcem vyžarovať…

—  Matka Tereza