„Nemyslí síce tak rýchle ako počítač - zato ho možno rýchlejšie preprogramovať.“

Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub427
český esejista a publicista 1928 - 1998

Podobné citáty

Ľudovít Majer fotka
Gabriel Laub fotka
Valeriu Butulescu fotka
Arthur Clarke fotka
Steve Jobs fotka