Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:42

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

—  Peter Knap