Späť

Histórie


15. apríl 2020 19:00

Keby ľudský rozum mohol ľahko pochopiť Božie diela, nemohli by sme ich nazývať ani zázračnými, ani nevýslovným.

—  Tomáš Kempenský