Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:26

Veľmi miluj tých, ktorí ti protirečia a nemajú ťa radi, pretože tak sa rodí láska v neláskavom srdci.

—  Ján z Kríža