„Šťastie vzniká len ako vedľajší produkt - práve tak ako koks.“

Aldous Huxley fotka
Aldous Huxley27
anglický spisovateľ 1894 - 1963
Reklama

Podobné citáty

Charles Baudelaire fotka
Reklama
Ivo Andrič fotka
Kathy Sierra fotka
Anita Roddick fotka
George Orwell fotka
Steve Jobs fotka
Peter Gregor fotka
Reklama
Mel Brooks fotka
Martin Luther fotka

„Šťastie nespočíva v šťastí, ale v jeho dosahovaní. Šťastie rum zmätie viac ako nešťastie.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

žarko Petan fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Reklama
Martin Luther fotka

„Šťastie zmätie ľudí viac než nešťastie.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Elisabeth of Wied fotka
Graham Greene fotka