Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:02

Nechcieť a nedopriať pokoj je zločin. Chcieť pokoj bez Boha to je bláznovstvo. Chcieť pokoj za pomoci Božích príkazov - to je opravdivá múdrosť a jediná záruka nášho šťastia.

—  Victor Hugo