Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:33

Svet je každým dňom lepší. A k večeru zasa horší.

—  Elbert Hubbard