Späť

Histórie


15. apríl 2020 17:16

Keďže žena spôsobila, že sme boli vysťahovaní z raja, len ona nás do neho môže zaviesť späť.

—  Elbert Hubbard