Späť

Histórie


15. apríl 2020 16:53

Byť vykúpený neznamená žiť bez obmedzení alebo napätí, v dokonalosti. Znamená to žiť v nádeji, ktorá nie je nijakým doplnkom života, ale kvasom, ktorý život od základu mení.

—  Klaus Hemmerle