Späť

Histórie


15. apríl 2020 16:53

Aj to je dôležitá stránka lásky, že milujúci prijíma od milovanej ubezpečenie, že má svoju cenu, že si môže povedať: Som tu k niečomu, nie som žiadne prázdne nič.

—  Christian Friedrich Hebbel