Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:38

Najväčšia je láska k sebe, potom k deťom a až na treťom mieste k životnému partnerovi. Pokiaľ sa týka lásky k blížnemu, tá je až na poslednom mieste.

—  Jean Hippolyte Giraudoux