Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:20

Pulóver sedí žene dobre vtedy, keď muži už nemôžu ani dýchať.

—  Zsa Zsa Gabor