Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:37

Život sa nám vidí krátky iba preto, lebo ho meriame nerozvážne, podľa našich pochabých nádejí.

—  Anatole France