Späť

Histórie


15. apríl 2020 16:52

Naša pýcha z toho, že máme nejakú dobrú vlastnosť, utrpí veľký úder, keď vidíme, nakoľko sú druhí pyšní na to, že práve tú dobrú vlastnosť nemajú.

—  Marie von Ebner-Eschenbach