Späť

Histórie


15. apríl 2020 17:18

Krivdy, ktoré si spôsobujú ľudia navzájom tým, že si úmyselne škodia, často majú svoj pôvod v strachu - človek, ktorý zamýšľa druhému ublížiť, sa bojí, že by sám utrpel nejakú škodu, keby tak neurobil.

—  Marcus Tullius Cicero