Späť

Histórie


15. apríl 2020 16:52

Nijaké obdobie ľudského života, či už občianskeho alebo osobného, verejného alebo súkromného, či vo vzťahu k sebe alebo k iným, sa nemôže obísť bez nejakej povinnosti, a práve v zachovávaní povinnosti spočíva čestné konanie, tak ako v ich zanedbávaní zas nečestné.

—  Marcus Tullius Cicero