Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:55

Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to.

—  Philip Stanhope Chesterfield