Späť

Histórie


15. apríl 2020 16:52

Plodenie je hlavné zamestnanie prírody a každý muž – či už mladý alebo starý - odhaľuje pri stretnutí s každou ženou možnosť vzájomného sexuálneho vzťahu.

—  Charlie Chaplin