Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:11

Nie je nič ľahšie, ako písať pamäte vo veku, kedy si už človek skoro nič nepamätá.

—  Charlie Chaplin