„Človek nech je akýkoľvek, je povinný pracovať, pracovať v potu tváre, pretože len v tom je celý zmysel a cieľ jeho života, všetky jeho radosti.“

Anton Pavlovič Čechov fotka
Anton Pavlovič Čechov109
ruský dramatik a autor, lekár 1860 - 1904
Reklama

Podobné citáty

Coco Chanel fotka
Reklama
Immanuel Kant fotka
Milan Lasica fotka

„Keď človek tak dlho pracuje, potom nevie prestať.“

—  Milan Lasica slovenský humorista, dramatik, spisovateľ - románopisec, herec, režisér, moderátor a spevák 1940

Anatole France fotka
Charlie Munger fotka
Ernest William Barnes fotka
Albert Schweitzer fotka
Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka
Julius Zeyer fotka

„Manželstvo je radosťou na mesiac a starostí po celý život.“

—  Julius Zeyer český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1841 - 1901

André Courréges fotka
Guillaume Apollinaire fotka
 Anaxagorás fotka

„Človek je jediný živočích, ktorý musí pracovať, lebo má ruky.“

—  Anaxagorás staroveký grécky filozof -496 - -428 pred n. l.
Prisudzované výroky, Source: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“