„Život je dar. Sám seba dostane človek darom.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Josef Čapek fotka
Josef Čapek112
český maliar a spisovateľ 1887 - 1945

Podobné citáty

Vladimír Komárek fotka
Romano Guardini fotka
Peter Gregor fotka
Tomáš Halík fotka
Matka Tereza fotka
Anatole France fotka
Chiara Lubich fotka
Seneca fotka

„Dar nesmrteľných bohov je, že žijeme, dar filozofie, že žijeme dobre.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Secundus Maior Gaius Plinius fotka
Robert Strauss fotka
Joachim Meisner fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Seneca fotka

„Zlatá uzda neurobí koňa lepším práve tak, ako človeka neurobia inakším dary "šťasteny."“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky

Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Človeka nik neklame, človek klame sám seba.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Prisudzované výroky

Publilius Syrus fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Aischylos fotka

„Smrť jediná z bohov nemiluje dary.“

—  Aischylos staroveký aténsky dramatik -525 - -456 pred n. l.

Súvisiace témy