Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:03

Naozajstné štúdie sú tie, ktoré naučia veci potrebné pre ľudský život.

—  Jacques Bénigne Bossuet