Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:52

Ľudská múdrosť naučí veľa, ak naučí mlčať.

—  Jacques Bénigne Bossuet