Späť

Histórie


15. apríl 2020 19:09

Najoddanejší priatelia sú ako psy - ak im budete neustále ubližovať, nakoniec vás pohryzú.

—  Tristan Bernard