Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:58

Nikto by sa nemal považovať za nulu a myslieť si, že nemôže nič urobiť so stavom sveta.

—  Bernard Baruch