Späť

Histórie


15. apríl 2020 16:52

Ľudia majú v zásade len dve priania: zostarnúť a pritom zostať mladí.

—  Peter Bamm