„Ak niečo nie je pokazené, neopravuj to.“

Reklama

Podobné citáty

Edgar Faure fotka
Peter Gregor fotka
Reklama
 Voltaire fotka

„Tajomstvom umenia je opravovať prírodu.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Percy Bysshe Shelley fotka
Publilius Syrus fotka
Jiří Žáček fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Peter Gregor fotka
Reklama
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Edmund Burke fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka
Reklama
Stanisław Jerzy Lec fotka
Tomáš Hajzler fotka
Michail Sergejevič Gorbačov fotka

„Len ten, kto niečo dokáže, môže si niečo dovoliť.“

— Michail Sergejevič Gorbačov generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1931

Friedrich Schiller fotka
Ďalšie