„Len život žitý pre iných je hoden žitia.“

— Albert Einstein

Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein foto

„Iba život žití pre iných je hodný žitia.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

 Sókratés foto

„Život bez skúšok nestojí za žitie.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Reklama
Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
François-René de Chateaubriand foto

„Kto nie je schopný obete, nie je hoden ani lásky.“

— François-René de Chateaubriand francúzsky spisovateľ, politik, diplomat a historik 1768 - 1848

Charles Pinot Duclos foto
Citát „Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“
Jiří Mahen foto

„Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“

— Jiří Mahen český básnik, dramatik, knihovník, bookwriter a spisovateľ 1882 - 1939

Reklama
Martin Luther foto

„Človek, ktorý nie je ochotný pre niečo zomrieť, nie je hoden toho, aby žil.“

— Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Boris Filan foto
Arthur Schopenhauer foto
James Thurber foto
Reklama
Citát „Váš čas je obmedzený, tak ho nemíňajte na život niekoho iného.“
Steve Jobs foto

„Váš čas je obmedzený, tak ho nemíňajte na život niekoho iného.“

— Steve Jobs americký podnikateľ a spoluzakladateľ spoločnosti Apple Inc. 1955 - 2011

 Seneca foto

„Celý ľudský život nie je ničím iným ako putovaním k smrti.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Anton Pavlovič Čechov foto
Publilius Syrus foto
Ďalší