„Len život žitý pre iných je hoden žitia.“

— Albert Einstein

Albert Einstein photo
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein photo

„Iba život žití pre iných je hodný žitia.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

 Sókratés photo

„Život bez skúšok nestojí za žitie.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Reklama
Johann Wolfgang von Goethe photo
Johann Wolfgang von Goethe photo
François-René de Chateaubriand photo

„Kto nie je schopný obete, nie je hoden ani lásky.“

— François-René de Chateaubriand francúzsky spisovateľ, politik, diplomat a historik 1768 - 1848

Charles Pinot Duclos photo
Martin Luther photo

„Človek, ktorý nie je ochotný pre niečo zomrieť, nie je hoden toho, aby žil.“

— Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Reklama
Citát „Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“
Jiří Mahen photo

„Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“

— Jiří Mahen český básnik, dramatik, knihovník, bookwriter a spisovateľ 1882 - 1939

Boris Filan photo
 Osho photo
Ralph Waldo Emerson photo
Reklama
Richard Bach photo

„Jednoduchý život nás nič nenaučí.“

— Richard Bach americký duchovný spisovateľ 1936

Robert Kiyosaki photo
Albert Einstein photo

„Ale ja niekoho musím milovať, inak by to bol biedny život.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Ďalšie