„Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“

Albert Einstein fotka
Albert Einstein230
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty

Milan Rúfus fotka

„Láska je víno bohov v krehkej nádobe.“

—  Milan Rúfus slovenský básnik, prekladateľ a spisovateľ 1928 - 2009

Zsa Zsa Gabor fotka

„Muža treba brať takého, aký je - ale netreba ho takým nechať.“

—  Zsa Zsa Gabor maďarsko-americká prominentná osobnosť a herečka 1917 - 2016

François de La  Rochefoucauld fotka
Tomáš Kempenský fotka
Baltasar Gracián fotka
Romano Guardini fotka
Patrícia Holečková fotka
Citát „Z úvah učiteľa: profesori, ktorí prednášajú z knihy, by mali dovoliť študentom opisovať.“
Valeriu Butulescu fotka
Thomas Alva Edison fotka

„Múdry nie je ten, čo veľa vie, ale ten, kto vie, čo je treba.“

—  Thomas Alva Edison americký vynálezca a podnikateľ 1847 - 1931

Prisudzované výroky

Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Aurelius Augustinus fotka
Ernest Hemingway fotka
Chiara Lubich fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Samuel Butler fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“