Späť

Histórie


21. máj 2020 23:56

Skutočnú mladosť dosahujeme v zrelom veku.

—  Jean Cocteau

Prisudzované výroky


15. apríl 2020 15:56

Skutočnú mladosť dosahujeme v zrelom veku.

—  Jean Cocteau