Späť

Histórie


21. máj 2020 23:56

Podľa prieskumov takmer dve tretiny mladých ľudí keby mali možnosť, zo Slovenska odídu. […] Niežeby by som nechcel, aby mladí ľudia vonku získavali prax a znalosti. Keď sa však s nimi rozprávate, povedia: a kde tu máme nájsť dobrú prácu, kde sú tu tie špičkové spoločnosti, kde je ďalší ESET, kde je ďalšie Asseco? Nie sú tu a oni za dobrými firmami utekajú. Z pohľadu konkurencieschopnosti sme sa stali neatraktívnymi pre zahraničných investorov a pokiaľ nemajú vzťah k automobilovému priemyslu, tak si radšej otvoria pobočku v Česku alebo v Poľsku. z rozhovoru pre denník SME

—  Andrej Kiska

11. marec 2014
Potvrdené výroky, Politické postoje, Ekonomika
Zdroj: PIŠKO, Michal. Kiska: Šiel som do KSČ, hral som Kryla [online]. In SME. 2014-03-11 [cit. 2013-06-12]. Dostupné online http://www.sme.sk/c/7132237/kiska-siel-som-do-ksc-hral-som-kryla.html.


15. apríl 2020 15:37

Podľa prieskumov takmer dve tretiny mladých ľudí keby mali možnosť, zo Slovenska odídu. […] Niežeby by som nechcel, aby mladí ľudia vonku získavali prax a znalosti. Keď sa však s nimi rozprávate, povedia: a kde tu máme nájsť dobrú prácu, kde sú tu tie špičkové spoločnosti, kde je ďalší ESET, kde je ďalšie Asseco? Nie sú tu a oni za dobrými firmami utekajú. Z pohľadu konkurencieschopnosti sme sa stali neatraktívnymi pre zahraničných investorov a pokiaľ nemajú vzťah k automobilovému priemyslu, tak si radšej otvoria pobočku v Česku alebo v Poľsku. z rozhovoru pre denník SME

—  Andrej Kiska