„Z tých istých žriedal vážená história vypadne celkom ináče, keď ich upotrebia ľudia rozličných zásad a náklonností.“

— Jon Zborsk, Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových. 1875

Jon Zborsk foto
Jon Zborsk6
slovenský dramatik, protestantský kňaz, spisovateľ a ríms... 1812 - 1876
Reklama

Podobné citáty

George Bernard Shaw foto
Henry Wadsworth Longfellow foto
Reklama
Zdenka Schelingová foto
Fidel Castro foto
Henry Ford foto
Winston Churchill foto

„História bude ku mne zhovievavá, pretože som sa odhodlal ju písať.“

— Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Blaise Pascal foto

„Všetky dobré zásady sú už napísané. Teraz ich ešte treba uskutočniť.“

— Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Reklama
Thomas Jefferson foto
Napoleon Bonaparte foto
Ignác z Loyoly foto
Thomas Jefferson foto
Reklama
Immanuel Kant foto
Ignác z Loyoly foto
  Konfucius foto

„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.

Albert Einstein foto

„Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Ďalší