„Z tých istých žriedal vážená história vypadne celkom ináče, keď ich upotrebia ľudia rozličných zásad a náklonností.“

— Jon Zborsk, Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových. 1875

Jon Zborsk foto
Jon Zborsk6
slovenský dramatik, protestantský kňaz, spisovateľ a ríms... 1812 - 1876

Podobné citáty

George Bernard Shaw foto
Henry Wadsworth Longfellow foto
Blaise Pascal foto

„Všetky dobré zásady sú už napísané. Teraz ich ešte treba uskutočniť.“

— Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Thomas Jefferson foto
Napoleon Bonaparte foto
Fidel Castro foto
Winston Churchill foto

„História bude ku mne zhovievavá, pretože som sa odhodlal ju písať.“

— Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Henry Ford foto
Zdenka Schelingová foto
Ignác z Loyoly foto
Publilius Syrus foto
Immanuel Kant foto
Ignác z Loyoly foto
Albert Einstein foto

„Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

  Konfucius foto

„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -550 - -478 pr. n. l.

Ďalší