Späť

Histórie


15. apríl 2020 13:06

Klipsteinov vedľajší zákon: Spadne vždy najdrobnejšia súčiastka.

—