Späť

Histórie


15. apríl 2020 13:07

Je lepšie, keď muž nepočuje, čo žena rozpráva a žena nevidí, čo muž robí.

—