Späť

Histórie


15. apríl 2020 12:36

Kto má peniaze a nemá deti, nie je naozaj bohatý. Kto má deti a nemá peniaze, nie je naozaj chudobný.

—