„Láska je ako priateľstvo chytené v ohni. Spočiatku plameň, veľmi pekný, často horúci a divoký, ale stále iba ľahký a blikajúci. S pribúdajúcou láskou naše srdce dozrieva a naša láska sa stáva uhlím, hlboko horiacim a neuhasiteľným.“

—  Bruce Lee
Pôvodné znenie

Love is like a friendship caught on fire. In the beginning a flame, very pretty, often hot and fierce, but still only light and flickering. As love grows older, our hearts mature and our love becomes as coals, deep-burning and unquenchable.

Preložil Lu86, Adam91
Reklama

Podobné citáty

Tomáš Kempenský fotka
Jeanne Moreau fotka

„Láska je ako polievka, prvé lyžice sú veľmi horúce, posledné veľmi studené.“

—  Jeanne Moreau francúzska herečka, speváčka, scenáristka a režisérka 1928 - 2017

Reklama
 Matka Tereza fotka
Ján XXIII. fotka
Jean de La Bruyere fotka
  Konfucius fotka
Reklama
Charles Maurice de Talleyrand fotka
Heinrich Heine fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Konstantin Nikolajevič Baťuškov fotka
Reklama
Ján Chryzostom Korec fotka
Oscar Wilde fotka
 Matka Tereza fotka