Späť

Histórie


15. apríl 2020 18:06

To je problém s pitím, pomyslel som si, keď som si nalial. Ak sa stane niečo zlé, pijete v snahe zabudnúť; ak sa stane niečo dobré, pijete, aby ste to oslávili; a ak sa nič nestane, pijete, aby sa niečo stalo.

—  Charles Bukowski