Citáty o láske

Zbierka citátov na tému láska.

Súvisiace témy

Celkom 2989 citátov o láske, filtrovať:


Pablo Picasso fotka

„Láska je najlepšie osvieženie života.“

—  Pablo Picasso španielsky maliar, sochár, grafik, keramik a scénograf 1881 - 1973

Original: Love is the greatest refreshment in life
Nicholas Sparks fotka

„Láska je ako vietor, nevidíte ju, ale môžete ju cítiť.“

—  Nicholas Sparks 1965

Original: Your love is like the wind... you cant see it, but you can feel it...
Reklama
Anaïs Nin fotka

„Nenájdete lásku, láska nájde vás. Má to niečo spoločné s osudom a tým, čo je napísané vo hviezdach.“

—  Anaïs Nin spisovateľka románov, poviedok a erotických poviedok 1903 - 1977

Original: You don't find love, it finds you. It's got a little bit to do with destiny, fate, and what's written in the stars.
Andrzej Majewski fotka

„Prvá naozajstná láska je vždy tá posledná.“

—  Andrzej Majewski 1966

Original: The first true love is always the last one.
Isabelle Eberhardt fotka

„Nomád zostanem na celý život,
v láske so vzdialenými a neprebádanými miestami.“

—  Isabelle Eberhardt 1877 - 1904

Original: A nomad I will remain for life, in love with distant and uncharted places.
Elvis Presley fotka

„Tvoje bozky ma zdvihnú vyššie ... ako sladká pieseň zboru. Osvetlíš moju rannú oblohu s horiacou láskou.“

—  Elvis Presley americký spevák a herec 1935 - 1977

Original: Your kisses lift me higher... like the sweet song of a choir. You light my morning sky, with burning love.
Denis de Rougemont fotka

„Láska prestáva byť démonom len vtedy, keď prestane byť bohom.“

—  Denis de Rougemont 1906 - 1985

Original: Love ceases to be a demon only when he ceases to be a god.
 Pavol VI. fotka

„Láska môže znamenať „milovať sa“, a často láska nie je ničím iným ako vzájomným porovnávaním dvoch samôt.“

—  Pavol VI. 262. pápež katolíckej cirkvi 1897 - 1978

Original: To love can mean 'to love oneself,' and often love is no more than a juxtaposition of two solitudes.
Reklama
Viktor Frankl fotka

„Láska je jediný spôsob, ako pochopiť ďalšiu ľudskú bytosť v najvnútornejšom jadre jeho osobnosti“

—  Viktor Frankl rakúsky neurológ a psychiater, prežil holokaust 1905 - 1997

Original: Love is the only way to grasp another human being in the innermost core of his personality
John Keats fotka

„Nikdy som nebol v láske - ale hlas a tvar ženy ma tieto dva dni prenasledovali.“

—  John Keats 1795 - 1821

Original: I never was in love - yet the voice and the shape of a woman has haunted me these two days.
Brian Warner fotka

„V spoločnosti, kde sa učíte milovať všetko, akú hodnotu má toto miesto na láske?“

—  Brian Warner 1969

Original: In a society where you are taught to love everything, what value does that place on love?
Orson Welles fotka

„Sme narodení sami, žijeme sami, zomierame sami. Iba prostredníctvom našej lásky a priateľstva môžeme vytvoriť ilúziu na moment, že nie sme sami.“

—  Orson Welles americký herec, režisér, spisovateľ a producent 1915 - 1985

Original: We're born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we're not alone.
Reklama
Jimmy Carter fotka

„Rovnako ako hudba a umenie, aj láska k prírode je spoločným jazykom, ktorý môže prekročiť politické alebo sociálne hranice.“

—  Jimmy Carter 39. prezident USA 1924

Original: Like music and art, love of nature is a common language that can transcend political or social boundaries.
Tomáš Kempenský fotka

„Múdry milenec si nekladie ani tak lásku milenca ako lásku darcu.“

—  Tomáš Kempenský nemecký kňaz, augustinián a mystik 1380 - 1471

Original: A wise lover values not so much the gift of the lover as the love of the giver.
Ringo Starr fotka

„Mier a láska, pokoj a láska!“

—  Ringo Starr britský bubeník, spevák a herec 1940

Original: Peace and love, peace and love!
Jonathan Edwards fotka

„Z lásky vzniká nenávisť k tým veciam, ktoré sú v protiklade s tým, čo milujeme, alebo ktoré nám odporujú a zmaria nás v tých veciach, ktoré nás baví.“

—  Jonathan Edwards 1703 - 1758

Original: From love arises hatred of those things which are contrary to what we love, or which oppose and thwart us in those things that we delight in.
Ďalšie

Images with citáty o láske