Citáty o inteligencii page 2

Zbierka citátov na tému inteligencia.

Súvisiace témy

Celkom 56 citátov o inteligencii, filtrovať:


Jaroslav Hašek fotka
Henry De Montherlant fotka
Giovanni Papini fotka
Henry Louis Mencken fotka

„Láska je triumf predstavivosti nad inteligenciou.“

—  Henry Louis Mencken americký novinár a spisovateľ 1880 - 1956

François de La  Rochefoucauld fotka
Ladislav Muška fotka
Laco Novomeský fotka
William Faulkner fotka
Albert Einstein fotka

„Merítkom inteligencie je schopnosť meniť sa.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Albert Einstein fotka

„Kreativita je zabávajúca sa inteligencia.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Karel Čapek fotka
Richard Dawkins fotka

„Edge Foundation): Čomu veríte napriek tomu že to neviete dokázať? (Dawkins): Verím že všetok život, všetka inteligencia, tvorivosť a "dizajn" v celom vesmíre, je priamym alebo nepriamym produktom prírodného výberu. Z toho vyplýva že dizajn vo vesmíre sa objavil neskôr, po období darvinistickej evolúcie. Dizajn nemôže predchádzať evolúcii a preto nemôže byť základom vesmíru. (What we believe but cannot prove, s.9“

—  Richard Dawkins anglický etológ, evolučný biológ a autor 1941

'en: (Edge Foundation): What do you believe is true even though you cannot prove it? (Dawkins): I believe that all life, all intelligence, all creativity and all “design” anywhere in the universe, is the direct or indirect product of Darwinian natural selection. It follows that design comes late in the universe, after a period of Darwinian evolution. Design cannot precede evolution and therefore cannot underlie the universe.
Potvrdené výroky

Charles Maurice de Talleyrand fotka
Samuel Butler fotka
Henri Bergson fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x