9 citátov pre môjho najlepšieho priateľa

Vážte si svojich najbližších priateľov, zdieľate s nimi veľa šťastných aj smutných chvíľ. Prečítajte si niekoľko vybraných citátov o priateľstve.

„I nešťastia majú pozitívne stránky: dodávajú nám spoznať skutočných priateľov.“
Honoré De Balzac


„Priateľstvo jedného múdreho je lepšie než priateľstvo všetkých nerozumných.“
Démokritos


„Úprimný priateľ je ten, kto ťa napomenie, kto ti povie pravdu do očí; toho si váž!“
Božena Němcová


„To najlepšie čo v sebe nosíš, vyhraď pre svojich priateľov.“
Chalíl Džibrán


„Nepotrebujem priateľa, ktorý prikyvuje na všetko, čo poviem. Môj tieň kýva presnejšie.“
Plútarchos


„Verný priateť je ako mocná pevnosť. Kto takého má, má poklad. Verného priateťa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vzvážiť zlatom ani striebrom.“
Marcus Aurelius


„Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.“
René Descartes

„Kto opustí smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy delil o jeho radosť.“
Jiří Mahen


„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“
Konfucius