aneta1228. apríl 2017 23:32

20 múdrych latinských citátov so slovenským prekladom

Výber 20 výrokov latinsky píšucich filozofov a mysliteľov

„Faber est suae quisque fortūnae."
„Každý je strojcom svojho šťastia." Appius Claudius Caecus

„Cogito, ergo sum." 
„Myslím, teda som." René Descartes

„Facies exorat amorem." 
„Krása si vyprosuje lásku." Ovídius

„Tranquillo quilibet gubernator est."
„Na tichom mori je každý kormidelníkom." Seneca

„A recta conscientia transversum unguem non oportet discedere."
„Neradno sa spreneveriť čistému svedomiu ani toľko, čo by za necht vošlo." Cicero

„Beatam vitam in animi securitate et in omnium vacatione munerum ponimus."
„Blažený život nachádzame v duševnom pokoji a oslobodení od všetkých povinností." Cicero

„Ut quamvis fertilis sine cultura fructuosus esse non potest, sic sine doctrina animus."
„Ako nemôže úrodné pole rodiť bez obrábania, tak nemôže byť duch plodný bez vzdelania." Cicero

„Adversarum impetus rurum viri fortis nono vertit animum."
„Nápor nešťastia nezlomí ducha statočného človeka." Seneca

„Tacitae magis et occultae inimicitiae timendae sunt quam indictae et opertae."
„Treba sa viac obávať nepriateľstva nemého a skrytého než vysloveného a otvoreného." Cicero

„Ad flentem flens numquam bene veniet consolator."
„Plačúcemu nikdy nepomôže utešiteľ, ktorý sám plače." Ennodius

„Mens agitat molem."
„Myseľ hýbe hmotou." Vergílius

„Acerbum est, pro benefactis cum mali messem metas."
„Je trpké, keď za dobrotu zožneš zlú odmenu." Plautus

„Ab altero exspectes, alteri quod feceris."
„Ako ty druhému, tak aj druhý tebe odplatí." Publilius Syrus

„Scilecet ut fulvum spectatur in ignibus aurum, tempore sic duro est inspicienda fides."
„Ako sa preverí zlato v žltom plameni ohňa, tak sa osvedčí vernosť priateľov v zlých časoch." Ovídius

„Ad discendum quod opus est nulla mihi aetas sera videri potets."
„Na to, aby sa človek naučil, čo treba, nie je nikdy neskoro." Augustín

„Bis vincit qui se vincit in victoria."
„Dvakrát zvíťazí ten, kto v čase víťazstva vyhrá sám nad sebou." Publilius Syrus

„Scio me nihil scire."
„Viem, že nič neviem." Sokrates

„Gemitus dolores indicat, non vindicat."
„Nárek bolesti prejaví, ale nezahojí." Publius Syrus

„Pauper enim non est cui rerum suppetit usus."
„Chudobný nie je ten, komu stačí, keď má, čo potrebuje." Horácius

„Audaces fortuna adiuvat."
„Odvážnym šťastie praje." Vergílius

Reklama
Mark Zuckerberg a jeho výroky o úspechu
33 ročný Mark Zuckerberg dosiahol nevídaného úspechu. Na vysokej škole založil sociálnu sieť Facebook, z ktorej sa stala najväčšia sociálna sieť na svete. Zuckerberg teraz vlastní majetok v hodnote 75 miliárd doláru, čo znamená, že je 5 najbohatším človekom na svete.
Príbeh o matke a synovi
Po 21. rokoch manželstva, moja žena odo mňa chcela, aby som zobral na večeru inú ženu… Povedala, „Ľúbim ťa, ale viem, že táto žena ťa ľúbi tiež a veľ