20 citatov o smrti

Komu je život ťažký, tomu bude zem ľahká.
Henryk Sienkiewicz

Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.
Antoine de Saint-Exupéry

Žiadna smrť nemôže byť zlá, ak jej predchádzal dobrý život.
Miloš Kopecký

Smrť je len ďalšia cesta, ktorou musíme ísť.
J.R.R.Tolkien

Smrti sa nebojím, smrť nie je zlá, smrť je len kus života ťažkého; čo strašné je, čo zlé je, to umieranie je.
J. Wolker
 

Kto žil v srdciach tých

ktorých opustil, ten nezomrel.
J. V. Sládek

 

Tak krátko išiel som s vami,

hľa, tu sa cesty delia

a vtáci nad hlavou

mi pieseň nedospievali.

Jiří Wolker

Nie je tu treba sĺz a nie je treba nárek,

ani pokánie a trpké výčitky.

Veď v majestáte smrti

ani zrnka nie je hany,

je velebný len kľud.
Milton

 

 A smrť je zlo – tak bohovia dali:

veď keby bola krásna, tiež by umierali...

Sapfó

 

Každá smrť poznačí človeka, najviac však jeho vlastná.

Miroslav Schlesinger

Keby smrť neexistovala, bolo by ju treba vymyslieť.

Voltaire

Kto verí, nikdy nie je sám.

Ani počas života, ani počas smrti.

Benedikt XVI

Ľudia nenávidia smrť neprávom,

je to najistejšia obrana proti

mnohým chorobám a nešťastiam.

Aischylos

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí.

Bazil Veľký

Mnohí z tých, čo žijú, by si zasluhovali smrť.

A mnohí z tých, čo zomreli, by si zaslúžili žiť.

John Ronald Reuel Tolkien

Najmenej sa boja smrti tí,

ktorých život má najväčšiu cenu.

Immanuel Kant

Nie je ľahké žiť po smrti.

Niekedy je treba minúť na to celý život.

Stanisław Jerzy Lec

Nikto nevie, čo je smrť,

a predsa sa jej všetci boja,

akoby uznávali, že je najväčším zlom,

i keď je pre človeka najväčším dobrom.

Platón

Obávame sa smrti nie preto,

že sme príliš milovali život,

ale preto, že sme príliš málo milovali ľudí.

Ernest William Barnes

Pre človeka, ktorý splnil svoju povinnosť,

je smrť prirodzená a vítaná, práve tak ako spánok.

George Santayana