20 citátov k výročiu svadby

Vtipné i dojemné citáty o manželstve a jeho radostiach

„Ideálne manželstvo musí spĺňať dva predpoklady; muž musí byť hluchý a žena slepá.“

Sókratés

 

„Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba znova stavať každučký deň.“

André Maurois

 

„Pred manželstvom majte oči otvorené, v manželstve ich trochu prižmúte.“

William Shakespeare

 

„Manželstvo je obdobie ľudskej existencie, keď je žena šťastná a muž ženatý.“

Friedrich Nietzsche

 

„Také manželstvo, to nie je nejaká betónová pevnosť. A práve to je celý ten kumšt a celý ten vtip, že v manželstve, keď si dva ľudia rozumejú a majú sa radi, dokážu si odpustiť a môžu sa i biť.“

Jan Werich

 

„Skvelé manželstvo nie je keď sa dá dokopy dokonalá dvojica. Skvelým manželstvom je ak sa nedokonalá dvojica naučí tešiť zo svojich rozdielov.“

Marcello Mastroianni

 

„Človek sa musí ženiť tak, aby pre neho manželstvo nebolo lákavým dobrodružstvom, ale šťastnou náhodou.“

Diofanés

 

„Predovšetkým v manželstve treba chyby poznať, nie nenávidieť.“

Erasmus Rotterdamský

 

„Manželstvo je uzavreté na nebi, preto si tento stav žiada nadpodzemskú trpezlivosť.“

Johann Nepomuk Nestroy

 

„Spokojné manželstvo je, keď žena vie čo chce, a manžel jej to uskutoční.“

Zdeňka Ortová

 

„Manželstvo je spoločné konto, ktoré môže zostať aktívne, len keď do neho prispievajú obaja partneri.“

Cyril Northcote Parkinson 

 

„Manželstvo je tri týždne zbožňovania, tri roky hádok a tridsať rokov tolerancie.“

George Bernard Shaw

 

„Manželstvo nie je len najdôležitejším vzťahom, je i vzťahom, ktorý dáva človeku pocit, že život je krásny a hodný žitia, i keby bol navonok sebaťažší.“

Irving Stone

 

„Milostný román treba písať skôr o tom, čo bolo po svadbe, nie čo bolo pred ňou.“

Konstantin Nikolajevič Baťuškov

 

„Manželstvo je jediný zväzok, ktorý čas môže upevniť.“

Alain

 

„Manželstvo je založene na úcte, na obetiach, ktoré jeden prináša druhému.“

Honoré De Balzac

 

„Láska je slepá. Manželstvo je ten najlepší očný lekár.“

Brigitte Bardot

 

„Šťastie v manželstve záleží na dobrom zdraví a zlej pamäti.“

Ingmar Bergmanová

 

„Skutočne zákonité sú iba tie manželstvá, v ktorých vládne skutočná láska.“

Stendhal

 

„Manželstvo prináša mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žiadne radosti.“

Samuel Johnson