William Shakespeare citát #303147

William Shakespeare foto
William Shakespeare 157
anglický dramatik a básnik 1564 – 1616
„Nášmu životu sa nič nevyrovná.“

William Shakespeare citáty strana 5


„Zo všetkého divného, čo som kedy počul, je najdivnejšie, že sa človek bojí, hoci vie, že smrť, náš potrebný koniec, príde, kedy prísť má.“

„Ak by sa vyhlásil dobrý dôkaz pre posmrtný život - horlivo by som si ho preveril; ale museli by to byť skutočné vedecké údaje, nie iba anekdoty vravím, že je lepšia tvrdá pravda než utešujúca fantázia.“


„Habit mnícha nerobí. Habitus non facit monachum (lat.)“

„Láska je zo všetkých vášni najsilnejšia, lebo zároveň útočí na hlavu, srdce i telo.“

„Svet je veľké javisko, na ktorom každý hrá svoju úlohu.“

„Načo by sme potrebovali priateľov, keby sme ich nikdy nepotrebovali?“

„Ušľachtilé ľudské činy zapisujeme do vody.“

„Mlčanie je najlepší zvestovateľ radosti. Bol by som len málo šťastný, keby som to mohol vysloviť.“


„Ľudia by mali byť, čím sa zdajú a ktorí tým nie sú, nemali by sa takými ani zdať.“

„Radšej mám hlúposť, ktorá ma rozveselí, ako umenie, čo ma roztrpčí.“

„Nevieš byť šťastný, pretože sa ženieš po tom čo nemáš, a čo máš, na to zabúdaš.“

„Nič nie je samo o sebe ani dobré ani zlé. Záleží na tom, čo si o tom myslíme.“


„Vidieť a cítiť znamená existovať, myslieť znamená žiť.“

„Ľudia, korí žijú v závisti a zlobe, neváhajú sa pustiť i do toho najlepšieho.“

„Ak sa staneme vo svojom hriechu zatvrdenými, beda nám! Múdri bohovia nám našou vlastnou špinou zapečatia oči.“

„Ženy sú anjeli, keď máme o ne záujem.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 157 citátov